Γραφεία Συλλόγου

1o Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας (Δασκαλάκης)
Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας
Ηρώων Πολυτεχνείου 165, 19200 Ελευσίνα

Τ +30 210 5545158

F +30 210 5545193

DHMOTIKO MAP 01